BBV voor beheerders Openbare ruimte

09-02-2018

8 februari jl. hebben PLANterra en JE Consultancy bij de gemeente Almere in company de Masterclass BBV voor beheerders Openbare ruimte mogen geven. Deze masterclass leidde weer tot boeiende discussies tussen de deelnemers. Daardoor ontstond  inzicht in de relatie, of soms ook het ontbreken daarvan, tussen het BBV zoals die in Almere is toegepast en het beheer van de openbare ruimte.

Een paar conclusies:

De uitspraken in de nieuwe notitie Materiële Vaste Activa en met name de daarin gehanteerde definitie over achterstallig onderhoud was stof tot discussie. Wat kunnen of moeten we hiermee?

De definitie heeft enerzijds een sterke band met politieke ambities en daarnaast ook met de technisch vast te stellen kwaliteit. Daarmee is de stellige uitspraak over het inhalen van achterstallig onderhoud moeilijk toepasbaar is de conclusie van de beheerders Openbare Ruimte.

Hoewel Almere financieel de verplichte activering van investeringen met maatschappelijk nut goed heeft uitgewerkt schept dit veel onduidelijkheid bij de beheerders. De spanning zit ook in de vraag wat móet een beheerder weten en wat wíl de beheerder weten?

De verplichte beleidsindicatoren zijn voor beheerders niet interessant en zeggen ook niets over het beheer van de openbare ruimte. Eigenlijk verbazingwekkend, gelet op het aandeel van de kosten voor beheer van de openbare ruimte in het totaal van de gemeente.

Kortom wederom een boeiende ochtend, zo bleek ook uit de feedback van de deelnemers.

Wilt u ook deelnemen aan deze discussie met uw collega-beheerders in een Masterclass? Naast diverse reeds ingeplande in company trainingen wordt er wegens succes een extra Masterclass georganiseerd op 1 maart as. Klik op de volgende link voor meer informatie. http://bit.ly/2EcTJ0R