Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte

28-11-2017

U heeft er als beheerders vast al eens van gehoord: het BBV 2017.  Het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ is met ingang van 2017 op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De begroting moet nog transparanter worden, de raad moet meer mogelijkheden krijgen om kaders te stellen en te controleren en gemeenten moeten met nieuwe, verplichte indicatoren beter onderling kunnen worden vergeleken. Als het goed is hebben uw financiële collega’s alle noodzakelijke wijzigingen inmiddels al doorgevoerd. Maar wat gaat u er als beheerder van de openbare ruimte van merken?

Met dit doel organiseren de adviesbureaus JE Consultancy en PLANTERRA op 18 januari 2018 een Masterclass “BBV voor beheerders openbare ruimte”. Tijdens de Masterclass krijgt u inzicht wat de belangrijkste gevolgen zijn van het BBV voor het beheer van de openbare ruimte. Onder begeleiding van ervaren professionals deelt u uw vragen en ervaringen met beheerders van andere gemeenten.

Doelgroep

De Masterclass is bestemd voor managers en beleidsadviseurs, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de gevolgen hiervan voor het beheer van de openbare ruimte. De Masterclass heeft meerwaarde als u deelneemt samen met een financiële collega van uw organisatie (bijvoorbeeld een medewerkers P&C of controller). Naast inhoudelijke inleidingen wisselen we in de vorm van intervisie onderlinge ervaringen uit. Inhoudelijk verdiepen we ons op de gevolgen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

Programma op hoofdlijnen

 1. Algemene inleiding en voorstelronde
 2. Het BBV
  a) Korte inleiding op het BBV
  b) Belangrijkste wijzigingen voor:
  · investeringen met maatschappelijk nut
  · wijzigingen grondexploitaties
  · overhead toerekening uit de eigen uren
  · wijzigingen uitvoeringsinformatie in de vorm van nieuwe taakvelden
  · de nieuwe notitie Materiële Vaste Activa
 3. Het BBV in relatie tot de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (de vervangingsgolf)
 4. Vragen en discussies (intervisie)
 5. Afsluitende borrel

Datum, inschrijving en prijs

De Masterclass ‘BBV voor beheerders openbare ruimte’ vindt plaats op donderdagmiddag 18 januari 2018 van 13:00 – 17:00 uur in Amersfoort. De prijs per deelnemer bedraagt € 395,- exclusief BTW. Voor het aanmelden of voor vragen om meer informatie kunt u terecht bij Martijn van den Berg via sales@jeconsultancy.nl / 088-126 44 00

De Masterclass kan ook geheel naar uw eigen wensen en doelgroep in-company uitgevoerd worden. Voor aanvullende informatie of prijsopgave kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

?
Abonneer op onze nieuwsbrief
* = verplicht veld