21 februari – Van coalitieakkoord naar begroting. SMART vanaf de coalitiestart!

14-12-2017

Veel gemeenten worstelen helaas nog steeds met het SMART maken van hun doelen en prestaties. Bij het opstellen van voortgangsrapportages en jaarstukken zit de grootste uitdaging vaak in het leggen van een goede relatie tussen de drie ‘W-vragen’: ‘Wat hebben we bereikt?’, ‘Wat hebben we er voor gedaan?’ en ‘Wat heeft het gekost?’. Zeker wanneer de vragen ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ op voorhand niet SMART zijn gedefinieerd. Een goed voornemen voor 2018: een nieuw coalitieakkoord met SMART gedefinieerde doelen! Uw doelenboom; SMART vanaf de Coalitiestart!

Een voortdurende worsteling in overheidsland is het koppelen van beleid en financiën om een goede verantwoording hierover mogelijk te maken. Het werken met een SMART doelenboom helpt daarbij. Niet alleen binnen de gemeente zelf, maar ook in de samenwerking met derden (gemeenschappelijke regelingen) is het zaak heldere afspraken en doelen te formuleren. Ook de toezichthouder streeft naar transparantie op dit vlak.

De coalitiestart is een natuurlijk moment om deze stap voorwaarts te zetten: SMART vanaf de coalitiestart!

Inschrijven webinar

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het realiseren van een SMART doelenboom en effectief begrotingsproces? Op 21 februari 2018 organiseren wij een webinar waarin wij nader ingaan op de vertaling van het coalitieakkoord naar SMART geformuleerde P&C documenten. Het realiseren van een SMART doelenboom is daarin cruciaal. U kunt zich hier inschrijven voor het webinar.

Meer weten over onze aanpak? Lees hier meer over onze werkwijze en hoe wij u kunnen begeleiden in het realiseren van een SMART coalitiestart.

?
Abonneer op onze nieuwsbrief
* = verplicht veld