BBV vernieuwingen: Een second opinion

26-07-2016

Veel gemeenten zijn druk bezig met de implementatie van de wijzigingen in het BBV. Enkelen zijn al (bijna) klaar, anderen moeten nog cruciale keuzes maken. Er zijn daarbij verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar wat is de beste, de eenvoudigste, de mooiste of de snelste weg? Het is complexe materie. En dan wil je graag weten of de juiste keuzes gemaakt zijn, of er zaken vergeten zijn en of dat er nog aandachtspunten zijn. Wij komen graag langs voor een second opinion, quickscan of klankbordgesprek.

Nu het nieuwe BBV is bekrachtigd en de diverse notities op hoofdlijnen de richting duiden, wordt duidelijk dat de wijzigingen in het BBV diverse consequenties heeft voor de inrichting van uw administratie, uw begroting en financiële processen. Er moet veel gedaan worden. Volledigheid en juistheid van implementatie is van belang. Maar ook efficiency.

Enkele actuele vragen:

 • In hoeverre zijn we als lokale overheidsorganisatie nu en in de nabije toekomst BBV proof?
 • Zijn alle BBV wijzigingen op een juiste wijze vertaald naar begroting en administratie?
 • In hoeverre zijn de gemaakte (administratieve) inrichtingskeuzes de meest handige, meest slimme en meest efficiënte?
 • Zijn we met ons implementatieplan en van aanpak op de goede weg?
 • Hoe kunnen we op een natuurlijke manier omgaan met deze veranderingen voor bestuur, management en interne organisatie? En hoe faseren we dit?
 • Welke budgettaire effecten zijn te verwachten  en wat betekent dat voor onze financiële- en financieringspositie?

Deze en meer vragen kunnen wij binnen enkele werkdagen voor u beantwoorden met een second opinion of quickscan van uw begroting, administratie en (indien aanwezig) plan van aanpak BBV 2017. Wij kijken daarin bijvoorbeeld naar zaken als:

 • inrichting taakvelden;
 • rente- en overheadsystematiek;
 • kostenverdeling;
 • investeringswijzigingen;
 • balans- en EMU-aanscherping;
 • grootboekvraagstukken;
 • omgang met investeringen en waarderingen;
 • afwegingen grondbeleid;
 • verantwoording i4all;
 • inrichting/inhoud begroting;
 • paragrafen;
 • consistentie in presenteren.

We toetsen daarbij voor u op het BBV-proof gehalte, inclusief de meest recente notities, de vraag- en antwoordrubrieken van de commissie BBV en de eigen ervaringen in de praktijk. We kijken daarbij niet alleen naar juist en volledig, maar ook naar ‘handig, eenvoudig en slim’.

U ontvangt van ons een rapport waarin wij op een overzichtelijke wijze onze constateringen, suggesties en aanbevelingen presenteren. Het rapport geeft u handvatten hoe koers te houden en/of bij te sturen op implementatie van de BBV wijzigingen.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088-1264400 of e-mail info@jeconsultancy.nl. Wij maken graag een afspraak.

?
Abonneer op onze nieuwsbrief
* = verplicht veld