Webinar Maandcyclisch Werken

12-03-2018

Meer en meer decentrale overheden zijn bezig met vergaande digitalisering van de financiële processen. De impact is groot. Selfservice door het management groeit. Informatie is met één druk op de knop beschikbaar en men kan naar eigen inzicht doorklikken en ‘downdrillen’. Het belang van ‘administratieve hygiëne’ neemt dus toe. Gelijktijdig zal door toename van selfservice de ondersteuning vanuit Financiën minder gericht moeten zijn op ‘maken’ maar meer op ‘uitleggen’ en ‘analyse en advies’. Met maandcyclisch werken wordt beide gestimuleerd.

Veel gemeenten hebben te maken met moeizaam verlopende processen, met administraties die niet up to date zijn of financiële consulenten die onvoldoende ‘in positie’ komen. Niet zelden worstelt men met ‘de basis op orde’ of ontbreekt het aan rust en regelmaat in het financieel proces. Maandcyclisch werken biedt dan uitkomst.

Op 28 maart om 13.00 uur verzorgt John Groote een webinar over maandcyclisch werken. Het webinar behandelt o.a. de verschillende stappen in de cyclus, de diverse werkzaamheden en hoe dit zal leiden tot rust, reinheid en regelmaat in het financiële proces. Leer hoe maandcyclisch werken zorgt voor ‘de basis op orde’ én hoe het tegelijkertijd de advieskracht van de financieel adviseurs/consulenten zal versterken. SCHRIJF JE HIER IN.