JE BBV Regiomiddag Zeeland

17-11-2017

Op donderdag 16 november organiseerden wij onze regiomiddag die in het teken stond van de voorbereidingen rond het opstellen van de Jaarstukken. De gemeente Kapelle was gastheer voor deze bijeenkomst. Ruim 30 medewerkers van diverse Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen zijn bijgepraat over de actualiteiten in het BBV! Ad Koijen praatte de deelnemers bij over de aandachtspunten voor het verantwoorden van de overhead, het nacalculeren van de rente en de tijdige afstemming van de resultaten uit de Grondexploitatieprojecten. Specifiek attendeerde hij de deelnemers op de impact van de wijziging in de verantwoording van de (lopende) investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: Uw reserves mag u met ingang van dit jaar niet meer direct in mindering brengen op deze investeringen.

Vervolgens nam Rein Hogendorf, concerncontroller van de gemeente Kapelle en lid van de commissie BBV, het stokje over om de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanstaande notitie Materiële vaste activa toe te lichten. Binnenkort verschijnt deze notitie op de website van de commissie BBV, dus wees voorbereid en schrijf u in voor de nieuwsbrief (https://bbv.iprox.nl/algemeen/aanmelden/)! Deze nieuwe notitie vervangt direct diverse oude notities en elementen uit de V&A-rubriek. Aandachtspunt straks is de impact van deze notitie op uw bestaande financiële verordening en het activabeleid van uw gemeente! Advies van Rein: Ga slim om met de model-verordening van de VNG, keep it SMART & simple!

Na de break was het de beurt aan Hilko de Boer, strategisch adviseur van de gemeente Barneveld en freelance adviseur Finolia, die inzicht heeft gegeven in het nut en de toevoegde waarde – naast de noodzaak – van de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Specifiek wees hij de deelnemers op het gebruik van deze kengetallen als instrument om het college en de Raad mee te nemen in de effecten van besluitvorming op de financiële positie van de organisatie. Dit om te komen tot een ‘gezonde’ balans en solide financiële positie. Harold Maas sloot de middag af met een uiteenzetting over hoe met een kleine inspanning de interne beheersing op het samenstel- of balansdossier bij de Jaarstukken verbeterd kan worden.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en danken de gemeente Kapelle voor haar gastvrijheid!