JE Regiomiddag Noord-Nederland

21-05-2019

Donderdag 16 mei organiseerde JE Consultancy in samenwerking met de gemeente Leeuwarden de regiodag voor Noord-Nederland. Een flink aantal geïnteresseerden uit de regio kwamen bij elkaar op een bijzondere locatie, De Koperen Tuin in Leeuwarden.

John Groote (directeur JE Consultancy) gaf de aftrap met zijn verhaal over de financial van de toekomst. Door onder andere digitalisering ontwikkelt de financiële functie zich ontzettend snel. John behandelde vragen als: hoe ziet de financiële functie van de toekomst eruit? Is die beter, of worstelen we dan nog steeds met dezelfde uitdagingen? Hoe maken we onze financiële functie toekomstbestendig? Wat betekent dit voor de rol van de financial zelf? Hoe past e-facturering en het proces ‘van bestellen tot betalen’ hierin?

Van de gemeente Leeuwarden beschreef Jorrit Zuidema (financieel adviseur) het proces van aanbesteding voor de accountantsdienst Leeuwarden. Accountantscontrole van de jaarstukken is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Meer regels, minder bewegingsvrijheid. Door alle techniek en voorschriften lijkt de waarde van een verklaring voor bestuurders af te nemen, terwijl er wel steeds meer voor moet worden betaald. Reden voor gemeente Leeuwarden om bij aanbesteding van de accountantsdienst in te zetten op vermindering van complexiteit én kosten en verhoging van de toegevoegde waarde van de controle.

In de tweede helft van de middag was Harold Maas (managing consultant bij JE Consultancy) aan het woord. Hij nam de deelnemers mee in zijn verhaal over de ontwikkelingen binnen gemeenten van controle naar ‘control’. De laatste jaren is veel te doen over de kwaliteit van de (administratieve) bedrijfsprocessen. De (verbijzonderde) interne controlefunctie toetst (de output), en de accountant kan of wil er niet op steunen… Heeft u grip op uw bedrijfsprocessen, beheerst u de risico’s en benut u de kansen? Met andere woorden bent u wel in control?

Het formele programma werd door Henk Aalders (Scrum Master bij JE Consultancy) afgesloten met een presentatie over het gebruik van scrum binnen gemeentelijke financiën. Waar scrum als werkmethode al geruime tijd gebruikt wordt voor projecten binnen de IT-sector, wordt de methode nu ook steeds vaker binnen andere vakgebieden zoals financiën en control ingezet. Het is namelijk gebleken dat scrum uitstekend geschikt is om medewerkers die in teams samenwerken doelgericht en transparant te laten opereren binnen Finance en Control. Vooral voor de public controller die wendbaar moet opereren om de organisatie zo goed mogelijk tussen de kansen en bedreigingen te loodsen, is scrum een handig instrument.

De middag werd afgesloten met een gezellige informele borrel. Van deelnemers kregen we te horen dat zij de middag als leerzaam en inspirerend hebben ervaren. Wij kijken dan ook terug op een geslaagde middag en bedanken de gemeente Leeuwarden voor de prettige samenwerking. Heeft u na het lezen van dit artikel interesse om bij een volgende regiodag aanwezig te zijn, of gaat u graag als gemeente met ons de samenwerking aan om in uw regio een bijeenkomst te organiseren? Neem dan gerust contact met ons op via 088-1264400.