Het leren houdt
nooit op! 
Je kunt niet
stilstaan in de
publieke sector.

Ad Koijen

JE traint u

Overheden zijn voortdurend in beweging. Er moet continu geschakeld en ingespeeld worden op nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen. Ook in de financiële functie. Het is belangrijk dat medewerkers hun kennis up to date houden en inzicht hebben en houden in toepasbaarheid van die kennis en in het inbedden van nieuwe ontwikkelingen in hun dagelijks werk.

JE verzorgt een actueel en breed aanbod van trainingen en opleidingen op het vakgebied van de overheidsfinanciën en controlling. Als specialist op het vakgebied zijn onze cursussen en workshops afgestemd op de laatste ontwikkelingen en weten wij als geen ander hoe deze uitwerken naar de praktijk. De praktische en toepassingsgerichte benadering is kenmerkend voor onze trainingen en opleidingen. JE kan met een actueel en breed palet perfect ondersteunen in uw behoefte aan goede en passende trainingen en opleidingen. Zowel op maat, in house als met open inschrijvingen.