Actief Risicomanagement

Actief Risicomanagement

Veel publieke organisaties hebben de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in een systeem van risicomanagement. Onder meer via gerichte applicaties en interne controles worden risico’s geïnventariseerd en financieel vertaald naar een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen. Deze werkwijze biedt mooie indicatoren, maar daarmee is nog geen sprake van risicomanagement. Het daadwerkelijk managen en beheersen van gesignaleerde risico’s vraagt ook om ‘doen’, om ‘actieve risicobeheersing’.
Risicomanagement is van iedereen, niet alleen van de afdeling financiën. Het borgen en frequent monitoren van de risico’s in management- en directieteams zien wij als één van de belangrijkste elementen voor het welslagen van een adequaat systeem voor risicomanagement.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp
088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Europalaan 2
5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8025 BR  Zwolle
088 – 126 44 00