Scrum

Scrum

Scrum is van oorsprong een projectmanagementmethode die gebaseerd is op het Agile-gedachtengoed. In essentie is scrum er op gericht om al in een heel vroeg stadium toegevoegde waarde te creëren. In 2009 heeft JE Consultancy deze methode ook geschikt gemaakt voor andere, niet-projectgerelateerde producten. Uiteraard begonnen we eerst met de ons goed bekende P&C-producten als begroting en jaarrekening. Het bleek dat we d.m.v. scrum deze producten niet alleen sneller, maar ook met meer kwaliteit konden realiseren. Daarbovenop kwam ook nog eens het plezier dat de deelnemers zichtbaar kregen door deze wijze van samenwerken. Later kwamen daar ook andere producten en projecten bij zoals een website, een dashboard of een digitale zorgkaart.

Scrum is in beginsel een eenvoudige en snel te implementeren aanpak die al snel leidt tot meer zichtbare resultaten, energiekere teams en een grotere betrokkenheid van collega’s. JE combineert de kennis van public controlling en overheidsprocessen met de internationaal erkende scrum-methode. Door te ‘scrummen’ realiseert u forse versnellingen in het proces en in de kwaliteit van het product.