Grip op grondexploitaties

Grip op grondexploitaties

Het houden van grip op de grondexploitaties is voor veel gemeenten een flinke uitdaging. Met de vernieuwing van het BBV en de introductie van de Vpb-plicht voor overheidsorganisaties, zijn de spelregels rondom de administratie en verantwoording van grondexploitaties veranderd. Wijzigingen die grote impact kunnen hebben op het financieel resultaat. Het behouden van grip vraagt o.a. om een goede administratieve kennis en een nauwe samenwerking tussen financieel adviseur, planeconoom en fiscalist.

Daarnaast speelt risicomanagement een belangrijke rol. De exploitatie van grond is voor veel gemeenten een groot financieel risico geworden. Gemeenten moeten meer dan ooit de afweging maken tussen het voeren van een actief grondbeleid (met risico) en een faciliterend grondbeleid. Voor gemeenten betekent dit het nemen van passende beheersmaatregelen en het optimaliseren van hun risico- en projectmanagement. JE heeft professionals in huis die u op dit gebied kunnen adviseren en assisteren. Rendabel grondbeleid zonder onacceptabele risico’s is zeker mogelijk.