Grip op verbonden partijen

Grip op verbonden partijen

Gemeenten maken voor het uitvoeren van haar taken meer en meer gebruik van gemeenschappelijke regelingen of regionale samenwerkingsverbanden. Dit wordt o.a. ingegeven door de complexiteit van de taken, het verminderen van afbreukrisico’s en behalen van efficiency voordelen. Samenwerking biedt dus kansen, maar creëert tegelijkertijd ook nieuwe risico’s zoals het verlies van zeggenschap of grip op de begroting of uw P&C-proces. Het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten ontslaat uw college en raad niet van haar verantwoordelijkheden. Dit vraagt om duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant, maar ook om goede beheersingsmaatregelen over en weer. Immers vertrouwen is goed, maar controleren blijft een vereiste. JE adviseert organisaties bij de optimalisatie en inrichting van hun ‘control’ op verbonden partijen.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp

088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Jan van Speykstraat 15
5262 CN Vught
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR Zwolle
088 – 126 44 00