Krimpen en bezuinigen

Krimpen en bezuinigen

Crisis of niet. Overheden staan voortdurend voor de vraag hoe beschikbare middelen het best ingezet kunnen worden. Het is voortdurend afwegingen maken, zeker als er bezuinigd moet worden. De vraag is dan hoe en waar? Waar zit de ruimte in het budget? In welke richting zoek je?

Vaak is in het verleden gewerkt met de ‘kaasschaafmethode’ om besparingen te realiseren. Op een zeker moment is een dergelijke methode niet meer toereikend en zal er meer fundamenteel naar de kostenstructuur moeten worden gekeken. Om op een gedegen wijze tot verdere materiële besparingen te komen, hebben wij scans ontwikkeld die de basis kunnen vormen van een meer effectieve besparingsstrategie.