Efficiënte Planning & Control

Efficiënte Planning & Control

Hoe realiseer je een efficiënte en eenvoudige P&C-cyclus, en hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat betere stuurinformatie beschikbaar komt? Slimme P&C oplossingen zijn nodig, bijvoorbeeld door verdergaande digitalisatie en standaardisatie. Beter instrumentarium alleen is echter niet voldoende. Een heldere visie, een passende inrichting van de controlorganisatie, competente controllers en een goede samenwerking tussen control en management is cruciaal. In ons ‘Huis van P&C’ komt deze ‘samenhang der dingen’ terug.

Overigens wordt de oplossing maar al te vaak gezocht in het implementeren van weer een nieuw instrument in de organisatie. Maar voor de uitvoering is vervolgens minder aandacht. Vaak is niet het instrument het probleem, maar het juiste gebruik ervan. Dit vraagt om aandacht voor de mens. De professionals van JE begrijpen dit en spelen hier op in!