Projectcontrol

Projectcontrol

Projecten hebben in de regel een hoger risicoprofiel dan de reguliere bedrijfsactiviteiten en nemen als relatief autonome managementvorm een bijzondere plaats in ten opzichte van de reguliere planning & control systemen binnen organisaties. Daarnaast wordt de controlfunctie binnen projecten steeds breder van karakter. Meer en meer wordt de controlfunctie geacht bij te dragen aan het creëren van samenhang tussen de beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en Risico’s (GOTIKR). Grip houden op projecten vraagt dus om een bijzondere vorm van control! In onze visie zijn projectcontrollers meer dan het bedrijfseconomisch geweten van het project. Zij denken proactief mee binnen het project, dragen medeverantwoordelijkheid voor noodzakelijke veranderingen in de projectorganisatie en spelen een faciliterende rol richting alle betrokkenen. Het daadwerkelijk op koers houden van een project vraagt namelijk niet alleen om controle en beheersing, maar ook de meer ‘softe’ elementen  als samenwerking en vertrouwen.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp
088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Europalaan 2
5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8025 BR  Zwolle
088 – 126 44 00