Sociaal domein

Sociaal domein

Het Sociaal Domein is nog volop in ontwikkeling sinds de overheveling in 2015 van de verschillende wettelijke taken op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Wajong van Rijk naar gemeenten. JE ondersteunt gemeenten bij diverse financiële en administratieve vraagstukken in het Sociaal Domein.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp
088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Europalaan 2
5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8025 BR  Zwolle
088 – 126 44 00