Sociaal domein

Sociaal domein

Het Sociaal Domein is nog volop in ontwikkeling sinds de overheveling in 2015 van de verschillende wettelijke taken op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Wajong van Rijk naar gemeenten. JE ondersteunt gemeenten bij diverse financiële en administratieve vraagstukken in het Sociaal Domein.