Vastgoed in control

Vastgoed in control

Ervaring leert dat de exploitatie van het eigen vastgoed niet altijd de aandacht krijgt of heeft gekregen die het verdient. Dit verandert. Terecht. Het besparingspotentieel kan namelijk groot zijn. Vraagstukken die spelen zijn bijvoorbeeld de mate van kostprijsdekkende huren, subsidiëren via huurbeleid, wel/niet afstoten van panden en het al dan niet uitbesteden van het beheer. Inzicht is cruciaal in de beantwoording van dit soort vraagstukken dan wel het uitnutten van besparingspotentieel.