Vastgoed in control

Vastgoed in control

Ervaring leert dat de exploitatie van het eigen vastgoed niet altijd de aandacht krijgt of heeft gekregen die het verdient. Dit verandert. Terecht. Het besparingspotentieel kan namelijk groot zijn. Vraagstukken die spelen zijn bijvoorbeeld de mate van kostprijsdekkende huren, subsidiëren via huurbeleid, wel/niet afstoten van panden en het al dan niet uitbesteden van het beheer. Inzicht is cruciaal in de beantwoording van dit soort vraagstukken dan wel het uitnutten van besparingspotentieel.

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp
088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Europalaan 2
5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8025 BR  Zwolle
088 – 126 44 00