Traineeprogramma

Een nieuwe generatie controllers en financieel adviseurs moet worden opgeleid en daar willen we samen met u aan werken!

In deze tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om ons ook in te spannen om net-afgestudeerden te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Jongeren die hun kwaliteiten hebben bewezen tijdens hun studie (HBO of universiteit), maar nog de ervaring missen om direct ingezet te kunnen worden. Met het JE traineeprogramma geven we jongeren, in samenwerking met een aantal organisaties, de kans ervaring op te doen op het gebied van overheidsfinanciën.

Startpunt van het programma is de selectie. Bij gebrek aan werkervaring gaat het hier vooral om de potentiële mogelijkheden van de kandidaat. Aan de hand van een aantal assessments worden de kandidaten getest op verbale, numerieke en inductieve logica. Daarnaast worden ze onderworpen aan een Persoonlijkheidstest (OPQ). Door middel van deze tests wordt een beeld verkregen van iemands competenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit vormt de basis voor het talentontwikkelingstraject, dat zich niet alleen richt op de vakinhoudelijke kennis, maar ook op persoonlijke ontwikkeling.

Het traineeprogramma bestaat uit drie elementen, die elkaar voortdurend versterken en aanvullen:
1. Opdracht De trainee gaat na een introductiecursus van twee weken aan de slag bij één of meer decentrale overheidsorganisaties. Hier wordt gedurende een periode van twee jaar vakinhoudelijke kennis en praktische vaardigheden opgedaan.
2. Opleiding Tegelijkertijd wordt gestart met een vakinhoudelijke opleiding die is afgestemd op het kennis- en ervaringsniveau van de trainee. Deze training kent de volgende modules: Hoe werkt de gemeente (e-learning), Oriëntatie Financiën, BBV Basis, BBV Verdieping, Planning & Control, Adviesvaardigheden, Politieke Antenne. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.
3. Talentontwikkelingsprogramma Tijdens een aantal modules en themadagen gaan de trainees in groepsverband aan de slag met verschillende thema’s (zoals communicatie, groepsdynamica, mentale kracht en feedback geven). Persoonlijke groei en bewustwording staan centraal binnen dit programma.

De trainees worden gedurende het traineeprogramma gekoppeld aan een persoonlijke coach, die ook het aanspreekpunt is als het gaat om de ontwikkeling van de trainee. Na het traineeprogramma, dat twee jaar duurt, zijn de trainees zodanig opgeleid, dat ze volledig inzetbaar zijn als professional in hun discipline en zullen ze zelf bepalen waar ze in dienst treden.

Inzet

Tijdens het tweejarig programma worden de trainees telkens voor een periode van een halfjaar voor vier dagen per week ingezet bij een van de deelnemende organisaties. De vijfde dag wordt gebruikt voor trainingen en coaching, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken waar de behoefte van de organisatie ligt en in hoeverre daar invulling aan kan worden gegeven door de trainee. Daar waar onvoldoende aansluiting is tussen ervaringsniveau en opdracht, zal o.a. de mentor een belangrijke rol vervullen als vraagbaak en begeleider. Regelmatig wordt de inzet geëvalueerd zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Tarief

Onze trainees beginnen met een starttarief van € 45,- tot € 47,50 per uur excl. BTW, afhankelijk van het basiskennisniveau. Na het eerste jaar komt daar een opslag bij van € 2,50.

Uw voordelen

Enkele voordelen en mogelijkheden van het traineeprogramma op een rijtje:
• U maakt, zonder verdere verplichtingen, kennis met een kandidaat-medewerker;
• Indien door beiden gewenst, neemt u een trainee kosteloos in dienst, na afronding van het programma;
• Mogelijkheid om processen te verbeteren door tijdelijk hoog opgeleid personeel in te zetten;
• U vergroot een evenwichtigere leeftijdsopbouw en diversiteit binnen uw organisatie;
• Creëert nieuwe impulsen en vergroot de aantrekkelijkheid voor een jongere generatie;
• Onze trainees zijn hoog opgeleid, maar komen niet per se uit de financiële hoek. Dit levert soms onverwachte nieuwe inzichten op;
• De trainees worden opgeleid door dé specialist op het gebied van overheidsfinanciën;
• Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk (social return).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanagers 088-1264400 of via e-mail sales@jeconsultancy.nl. Ook kunt u hier lezen hoe de ervaringen zijn van enkele trainees en hun mentor.

Consultancy
Interim Professionals
Opleidingen
Werving & Selectie