Masterclass BBV voor beheerders openbare ruimte

04-06-2018

17 mei jongstleden hebben PLANTERRA en JE Consultancy gezamenlijk een incompany masterclass mogen verzorgen. Deze keer voor en bij de gemeente Lochem. Tijdens deze masterclass viel op dat er ook een goede vertegenwoordiging was vanuit de financiële discipline. Maar liefst zeven deelnemers hadden een financiële achtergrond. Dit had een duidelijke meerwaarde voor de gevoerde discussies. Zo kwam tijdens de masterclass de relatie tussen beide disciplines uitgebreid aan de orde en daarmee ook de noodzaak om vooral samen op te trekken in de problematiek van het beheer van de openbare ruimte.

De beheerders openbare ruimte gaven in de feedback aan meer te snappen van de financiële aspecten, die voor een groot deel natuurlijk worden bepaald door het BBV. De financiële medewerkers hebben het als prettig ervaren om samen te discussiëren over de problematiek van investeren, afschrijven, taakvelden en bijvoorbeeld ook de invulling van het budgethouderschap.

Daarnaast bleek tijdens deze masterclass dat de manier waarop in het BBV aandacht wordt geschonken aan de openbare ruimte, niet altijd voldoet aan de behoefte van de beheerders. Er zijn te weinig beleidsindicatoren in de basis-set, relatief weinig taakvelden, de worsteling t.a.v. het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en achterstallig onderhoud. Dit gold ook voor het ‘levensduur verlengend investeren’ en de ondergrens voor activeren. Allemaal onderwerpen die uitgebreid aan de orde zijn geweest, waarbij de inbreng van alle deelnemers zeker heeft geleid tot een levendige en leerzame discussie en daarbij een goede basis is gelegd voor samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Wilt u als beheerder of financial ook een keer in gesprek met uw collega’s over het beheer van de openbare ruimte, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Ad Koijen, 06-20380869.

Voor meer informatie over de masterclass zelf kunt u hier klikken.