Bezuinigen : hoe het Bestuur te betrekken?

  1. Scrum
  2. Slim bezuinigen
11-08-2013

Waar valt nog te bezuinigingen? En gaat het bestuur echt knopen doorhakken? Hoe voorkom je dat bestuurders achteraf de opties die door het ambtelijke apparaat zijn aangereikt alsnog afkeuren? Ofwel hoe krijg je het bestuur betrokken bij bezuinigingen?

Twee van onze relaties gebruikten de scrummethode om de samenwerking tussen Bestuur en ambtelijk apparaat te versterken tijdens het bezuinigingstraject.

Een kleinere gemeente heeft al scrummend bezuinigingsopties binnen één week in kaart gebracht. Dit traject stond onder leiding/ opdrachtgeverschap van de wethouder. Conform de scrummethodiek werkten tijdens deze week multidisciplinaire teams (budgethouders, financiën en control) samen aan het in beeld brengen van bezuinigingsmogelijkheden. De wethouder had de rol van ‘producteigenaar’. In de dagelijkse scrummeeting en aan de hand van het scrumbord kon hij dagelijks de voortgang monitoren en zonodig bijsturen. De uitkomst van deze sprints van één week werden gebruikt om de discussie in het College verder te kanaliseren, waarna in een tweede scrum van een week de begroting definitief gemaakt kon worden.

Een 100.000+ gemeente moest gedurende het zomerreces additionele bezuinigingen vinden. In een scrum van een week werden er onder leiding van de gemeentesecretaris opties uitgewerkt door het scrumteam. Het bestuur was in dit scrumteam vertegenwoordigd en had daar de rol van verificator. Het Bestuur maakte dus deel uit van het scrumteam. Zo kon vroegtijdig en in direct contact met het ambtelijk apparaat gecheckt worden of de bezuinigingsopties voldeden aan de wens van het Bestuur.