Deelgemeente Rotterdam bezuinigt met behulp van scrum

  1. Scrum
  2. Slim bezuinigen
23-08-2016

Net als veel andere overheidslichamen stond één van onze relaties (deelgemeente in Rotterdam) voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Deze bezuinigingsopgave moest in korte tijd geconcretiseerd worden. Daarnaast was essentieel dat er voldoende draagvlak in de stadsdeelraad zou bestaan voor het omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen. In deze wetenschap heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente besloten om de begroting voor 2013 op te stellen volgens de Scrummethode, waarbij het proces is opgedeeld in een aantal korte sprints. De scrummethode is snel, efficiënt en realiseert veel draagvlak en betrokkenheid bij de deelnemers.

Het traject startte met het in beeld brengen van een omvangrijk pakket aan bezuinigingsvoorstellen. Dit gebeurde in een sprint van 8 dagen waarin de medewerkers van de deelgemeente in multidisciplinaire teams hebben samengewerkt. De integrale aanpak en de verbeterde interne communicatie leidden tot een prima resultaat: een goed onderbouwd pakket aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Bovendien waren deze maatregelen allemaal getoetst op hun haalbaarheid en waren – conform de wens van het dagelijks bestuur – de ’consequenties op straat’ goed in beeld gebracht. Met deze ‘bouwstenen voor bezuinigingen’ in de hand was de coalitie in staat om in korte tijd draagvlak te organiseren voor een definitief pakket aan maatregelen.