Hoe kleine gemeente grote risico’s beheersbaar maakt

  1. grondexploitatie
  2. risicomanagement
23-08-2016

Binnen een kleine gemeente met grote ambities hebben wij de projectcontrol van een groot woningbouwproject gevoerd. Gelet op de crisis op de woningmarkt werd daarbij extra aandacht besteed aan het ‘crisis-proof’ maken van het project en het optimaliseren van het risicomanagement. Het systeem voor risicomanagement is door ons verbeterd en is bovendien afgestemd op de planning & controlcyclus van de gehele organisatie. Zo zijn bestuurders altijd optimaal op de hoogte van de stand van zaken en zijn zij in staat om bijtijds bij te sturen.