Gemeenten enthousiast over scrum

  1. Training
  2. Scrum
13-04-2017

Ambtelijke organisaties zijn inhoudelijk tot veel in staat, maar het bewaken van doorlooptijden is niet hun sterkste punt. De SCRUM methode – die door JE Consultancy voor de publieke sector is geïntroduceerd – legt de focus op inhoud én proces. Multidisciplinaire teams werken in ultrakorte perioden (sprints) aan de oplevering van een product. Het resultaat is niet alleen een korte doorlooptijd, maar ook betere samenwerking en een product met meer kwaliteit en relevantie.

Scrum komt oorspronkelijk uit de softwareontwikkeling. JE Consultancy introduceerde scrum enkele jaren geleden in de P&C processen van gemeenten. En die zijn enthousiast.

Scrum bij gemeenten

JE Consultancy heeft de afgelopen jaren al diverse gemeenten geholpen bij de introductie van scrum in hun organisatie. Zo is met behulp van scrum versnelling en verbetering gerealiseerd in begrotingsprocessen, jaarrekeningprocessen of de realisatie van specifieke projecten. In 2013 verscheen een artikel in het magazine B&G waarin enkele gemeenten zoals Rotterdam, Leiden, Haarlem, Wageningen en Amsterdam aan het woord komen over de voordelen die zij ervaren hebben met de scrummethodiek.

Sinds die tijd hebben meer en meer gemeenten de voordelen van scrum mogen ervaren. Recent nog heeft JE Consultancy diverse gemeenten begeleid bij het ‘scrummend’ tot stand brengen van de begroting, jaarrekening of een ander product. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Emmen, Almelo, Hoogeveen, Dinkelland, Tubbergen en Waterschap Zuiderzeeland.

Scrumtraining ‘on the job’

Scrum is een eenvoudig en snel te implementeren methode waarmee P&C-producten, verandertrajecten of beleidsprocessen sneller, efficiënter en met meer kwaliteit worden gerealiseerd. Je leert door te doen. En dat geldt zeker voor scrum. Juist door haar ‘eenvoud’ is scrum bij uitstek geschikt om ‘on the job’ te introduceren. De voordelen van scrum moet je namelijk ervaren.

Onze trainingen hebben dan ook een zeer praktische insteek. Om de eenvoud en voordelen van scrum goed en direct te ‘ervaren’, worden de deelnemers bij in-house trainingen vaak ‘on the job’ getraind. Een scrumtrainer van JE Consultancy verzorgt de training en laat deelnemers e.e.a. direct toepassen tijdens een concreet project (bijvoorbeeld de totstandkoming van een P&C product). Tijdens dergeljike trajecten verzorgen deelnemers de rol van scrum master, waarbij ze gecoacht worden door de scrumtrainer. Tijdens dit traject wordt er direct gecoacht en verschuift de verantwoordelijkheid naar de intern op te leiden Scrum Master. Zo blijft het niet bij theorie, maar wordt e.e.a direct toegepast in de praktijk. Een mooie en succesvolle combi van ‘training on the job’ en gelijktijdige optimalisatie van P&C-proces en -product.

Dergelijke combi’s van training on the job en optimalisaties verzorgden wij de afgelopen jaren voor vele gemeenten. Enkele voorbeelden zijn o.a. Hoogeveen (jaarrekening en voorjaarsnota), deelgemeente Rotterdam (bezuinigingstraject), Stadstoezicht Amsterdam (ontwikkelopgave), Rotterdam (begroting), Tynaarlo (jaarrekening), de Wolden (bestuursrapportage), Haarlem (hardclose), Woensdrecht (jaarrekening), Waterschap Zuiderzeeland (jaarrekening), Zwolle (Sisa), Noaberkracht (voorjaarsnota), Heerenveen (jaarplan), Almelo (bestuursrapportage) en Assen (realisatie begroting)

Scrumtraining 28 juni

Kennis maken met scrum is eenvoudig. Naast in-house (introductie)trainingen kunt u ook kennis maken met scrum tijdens de training Introductie in Scrum, die wij op 28 juni verzorgen in Houten. Tijdens deze training leert én ervaart u wat ‘scrummen’ is. De verschillende rollen, fasen en definities van scrum worden behandeld. Aan de hand van theorie en het doen van oefeningen leert u wat de methode inhoudt en hoe u dit zelf kunt toepassen in de dagelijkse werk. De kosten bedragen € 375. Naast de training Introductie in Scrum, verzorgen wij ook de training Scrum Master in Practise en de training Product Owner.