Stadsdeel brengt P&C cyclus in balans

  1. P&C
11-08-2016

Bij een groot stadsdeel van de gemeente Amsterdam was de P&C cyclus in de loop der jaren ‘vervuild’ geraakt. Door opeenvolgende stadsdeelbesturen en management waren telkens opnieuw andere eisen gesteld aan de verschillende P&C producten en/of managementinformatie. Hierdoor was een wildgroei ontstaan aan planning- en verantwoordingsdocumenten. Aan JE werd opdracht verleend om samenhang en balans terug te brengen in de opzet van de P&C cyclus. Onze inzet resulteerde in een vergaande vereenvoudiging van het aantal op te leveren documenten, alsmede een aanzet om op een veel slimmere en efficiënte manier, langs digitale weg managementinformatie te genereren en aan de verschillende belanghebbenden beschikbaar te stellen.