Implementatie financieel systeem is meer dan ‘copy paste’

  1. financieel systeem
23-08-2016

Een middelgrote gemeente had te maken met beperkingen in het bestaande financieel systeem. Het werd niet goed gebruikt, de inrichting voldeed niet en de aansluiting tussen systeem en P&C proces verliep niet goed. de gemeente stond voor keuze van herinrichten van het bestaande pakket of aanschaf en implementatie van een volledig nieuw systeem. Consultants van JE hebben de gemeente begeleid in deze keuze.

Het traject bestond uit de volgende stappen:

  • inventariseren van de huidige stand van zaken en  bepalen van nut en noodzaak van een nieuw financieel systeem.
  • advisering ten aanzien van het het best passende softwarepakket en het faciliteren van het besluitvormingsproces.
  • implementatie en operationele inbedding van het financiële systeem.

Zowel de opdrachtgever als de betrokken medewerkers kijken tevreden terug op het proces en het uiteindelijke resultaat. De combinatie van kennis en ervaring met gemeentelijke financiële administraties enerzijds en de techniek van financiële systemen anderzijds bleek cruciaal.