Nieuwe perspectiefnota brengt P&C cyclus in balans

  1. P&C
23-08-2016

In een middelgrote gemeente bestond ontevredenheid over het bestuurlijke besluitvormingsproces rond de begroting. Met name de gemeenteraad wilde meer betrokkenheid bij de voorbereiding van de besluitvorming. Men ervoer de begroting nu als een ‘fait accompli’ op het moment dat deze als boekwerk door het college aan de raad werd gestuurd. Idee was om de besluitvorming rond het begrotingsproces te verplaatsen naar het voorjaar door middel van een op te stellen ‘perspectiefnota’.

JE Consultancy werd gevraagd een perspectiefnota te ontwerpen die tegemoet kwam aan de wensen van de raad, maar die niet de bestaande balans in de P&C-cyclus (voorjaarnota, najaarsnota, begroting en jaarrekening) zou verstoren. Bovendien mocht de nieuwe perspectiefnota geen extra belasting betekenen voor het ambtelijk apparaat. Dit project is naar grote tevredenheid van onze opdrachtgever uitgevoerd en de perspectiefnota is geïmplementeerd en in gebruik genomen.