Realistisch ramen met ZBB

  1. Slim bezuinigen
25-08-2016

Begeleid ons in het opbouwen van een Zero Based Budget, borg die kennis zo dat we deze methode zelf kunnen toepassen en begeleid onze mensen in het zelf ZBB-en. Dit was de opdracht die we kregen van een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Tel daarbij nog op het vinden van besparingspotentieel en dat als kader gebruiken voor de nieuwe begroting. En tot slot wilde men graag weten of er verbeteringen in het bedrijfsvoering proces te vinden waren. Hieronder een korte impressie van aanpak en resultaten die binnen 3 maanden bereikt werden.

JE Consultancy ontwikkelde een bezuinigingsscan gebaseerd op een onafhankelijke analyse van begroting, rekening en raadsstukken die de organisatie een “intersubjectief” handvat biedt voor het vinden van besparingspotentieel. Dat potentieel is gerankt en vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten en vormde de basis voor discussie met de opdrachtgever. Dit stevige startpunt vormde de basis om kritisch te kijken naar de bestaande budgetten. Elk budget werd opnieuw van onderaf opgebouwd. Op die manier werd de organisatie geholpen om fris naar de eigen begrotingsdiscipline te kijken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Wat leverde het de gemeente op?

  • Inzage in realistische planningen en middelen;
  • Concreet inzicht in groot besparingspotentieel alsmede een doorvertaling naar concrete voorstellen;
  • Door gezamenlijke aanpak een groot draagvlak gerealiseerd waarbij kennis geborgd is bij medewerkers.