‘s-Hertogenbosch risicobewuster door opleiding ‘Risicomanagement in de praktijk’

22-08-2016

Onze 2-daagse opleiding ‘Risicomanagement in de praktijk’ slaat aan bij onze relaties. Met name de combinatie van theorie en praktijk spreekt aan. De opleiding is namelijk zodanig van opzet dat er een sterke verbinding gelegd wordt tussen theorie enerzijds en de specifieke vraagstukken van de deelnemende organisatie anderzijds. Hierdoor gaat risicomanagement meer leven én wordt het managen van risico’s meer effectief!

In het Innovatiehuis te ’s-Hertogenbosch werd onlangs de opleiding ‘Risicomanagement in de praktijk’ verzorgd voor de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente. Gerard Hoogendijk van JE Consultancy nam een 10-tal adviseurs van de sector mee in zijn praktijkervaringen op gebied van risicomanagement. Naast aandacht voor theorie stond die eerste dag het concreet en praktijkgericht inventariseren en analyseren van risico’s centraal. Aan de hand van documentatie van de gemeente werd gewerkt aan een concrete risicoanalyse.

Na afloop van de eerste dag zijn deelnemers aan de hand van een concrete casus aan de slag gegaan binnen de eigen organisatie. Niet alleen werd hierdoor het geleerde direct in de praktijk gebracht, maar werd tevens het management nauw betrokken bij de verdere inrichting en borging van risicomanagement in de sector.

Tijdens de tweede opleidingsdag werd, onder meer aan de hand van de uitgevoerde casus, stilgestaan bij het implementeren van beheersmaatregelen en het verder borgen van risicobewustzijn in de organisatie. “De uitdaging is om risicomanagement te integreren in zowel de bedrijfsvoering als de financiële controlcyclus. Anders bestaat het risico dat het gezien wordt als iets afzonderlijks. Terwijl risicomanagement essentiële input levert voor managementinformatie. Dan bewijst het zijn meerwaarde voor sturing door de managers. Deze opleiding draagt bij aan het ontwikkelen van het bewustzijn van de deelnemers hiervoor.” aldus Bonno Bes, senior auditor Maatschappelijke Ontwikkeling ‘s-Hertogenbosch.