Hoe scrumopleiding de dienst Stadstoezicht hielp in ontwikkelopgave

  1. Scrum
23-08-2016

De Amsterdamse dienst Stadstoezicht had met een flinke ontwikkelopgave te maken. Daarbij hebben zij ervoor gekozen om zoveel mogelijk te werken met de scrum methode én het opleiden van eigen scrum masters.

Rienk Hoff, directeur Stadstoezicht, over deze keus: “Om het gebruik van de methode zo goed mogelijk in te bedden in de eigen organisatie wilden wij zoveel mogelijk met eigen scrummasters werken. Daartoe heeft JE Consultancy naar grote tevredenheid zes scrummasters opgeleid. Deze opleiding had de juiste mix van theorie en praktijk en werd bij ons in huis gegeven. Een plus was dat de training werd gekoppeld aan actuele thema’s binnen onze organisatie. Daarmee konden deze thema’s direct al een stap verder worden gebracht. De kracht van de methode zit er voor mij als opdrachtgever ook in dat de opdrachtgever wordt gedwongen om in alle scherpte te beschrijven wat hij opgeleverd wil krijgen. Die duidelijkheid vooraf, voordat de teamleden aan de slag gaan levert heel veel tijdwinst op omdat er van tevoren al geen ruimte meer is voor allerlei ruis als gevolg van een niet goed begrepen of verkeerd geïnterpreteerde opdracht.”