Versnelling maandafsluiting met scrum

  1. P&C
  2. Scrum
23-08-2016

Hoe betrek je het lijnmanagement bij de totstandkoming van de jaarrekening en zorg je gelijktijdig voor kwaliteitsverbetering en versnelling? Deze vraag lag voor tijdens de hardclose van een 100.000+ gemeente. Samen met de gemeente is gekozen voor het scrummen van de hardclose om zo de eerste stap te zetten naar totstandkoming van de jaarrekening. Doel was het om met de hardclose grip te krijgen op kwaliteit van de cijfers en daarmee het zwaartepunt van de jaarrekening naar voren te halen, te vervroegen. Scrum werd niet alleen gekozen om te versnellen maar tevens om transparantie en samenwerking te bevorderen.

Uit de evaluatie van het scrumtraject kwamen de volgende ervaringen naar voren:

  • Het eindproduct is kwalitatief beter;
  • De doorlooptijd is korter;
  • Brengen is beter dan halen;
  • Er ontstaat transparantie bij zowel lijn als Financiën en daardoor snel inzicht in noodzaak voor bijsturing (op kwaliteit en/of doorlooptijd).