Regiobijeenkomst ‘Financial van de toekomst’ 10 oktober 2019 Kapelle

18-09-2019

In samenwerking met de gemeente Kapelle praten we u graag bij over actuele ontwikkelingen uit het vakgebied. Denk hierbij aan onderwerpen zoals, grip op personeelslasten met Power BI, met P&C naar IB, grip op het sociaal domein en blockchain organiseren.

Programma

13.00 – 13:15 uur Ontvangst met koffie en thee
13:15 uur Opening
13:15 – 13:30 uur Met P&C naar IB, Jolanda Boer, Hoofd Middelen bij de gemeente Kapelle
13:30 – 14:15 uur Grip op personeelslasten met Power BI, John Groote, JE Consultancy
14:15 – 15:00 uur Grip op het sociaal domein, John Samsen, JE Consultancy
15:00 – 15:30 uur Pauze
15:30 – 16:15 uur ‘Work Less, Achieve More’ Blockchain organiseren, Paul Bessems, Blockchain consultant en CEO van Weconomics
16.15 uur Afsluitende borrel

Praktische informatie

Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Kapelle. Zoals u van ons gewend bent, is deelname aan het programma kosteloos. De bijeenkomst wordt georganiseerd in de prachtige raadszaal bij de gemeente Kapelle. Het adres is Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid naast het gemeentehuis.

Vergeten in te Inschrijven?

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan bij Pieter Haring, accountmanager Zuid: pieter.haring@jeconsultancy.nl of telefonisch 06-38673873.

Programma

Met P&C naar IB

Terug naar de bedoeling. Voor wie doen wij alles, wat voor rol heeft het en hoe voorkomt de gemeente Kapelle dat de organisatie veel rapportages moet opleveren en veel vragen moet beantwoorden? Dit jaar heeft Kapelle de kadernota afgeschaft. Hoe is dit traject verlopen, welke dilemma’s speelden er en wat zijn de eerste ervaringen?

Grip op personeelslasten met Power BI

Het krijgen van ‘grip op personeelslasten’ is voor veel gemeenten een uitdaging. Het maken van een prognosemodel voor de personeelslasten gebeurt veelal in excel, is vaak zeer tijdrovend en foutgevoelig. Dat kan anders. John Groote vertelt in zijn inleiding wat er nodig is om tot een goed werkend prognosemodel te komen én hoe dat met behulp van Power BI te automatiseren is.
Aan bod komen o.a. de ‘data’ en ‘databronnen’ die nodig zijn voor het bouwen van het prognosemodel, aandachtspunten bij het ontsluiten van de data en het modelleren van het model in Power BI. Tot slot wordt gepresenteerd hoe een dergelijk model er uit kan zien en hoe budgethouders, financials en HRM-ers kunnen ‘klikken’ en ‘doorklikken’ op interactieve visuals.

Grip op het Sociaal Domein

Bij veel gemeenten stijgen de uitgaven in het sociaal domein en nemen de tekorten toe. De oorzaken zijn divers en de mate van invloed door de gemeente vaak beperkt. Daardoor ontstaat het gevoel niet ‘in control’ te zijn, zowel bij management als bestuur. Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de inrichting van control in het Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht. Dat doen we aan de hand van het model van de ‘levers of control’ van Robert Simons. In dit model hebben zowel ‘soft-controls’ als ‘hard-controls’ een plek. Daarbinnen gaat het om gedeelde beelden, ruimte geven en afspraken maken, sturen en leren aan de hand van data en het gesprek daarover. De kunst is om hierin balans te zoeken en vooral om ambitie en de strategische koers niet uit het oog te verliezen. Wie daarin slaagt, creëert in ieder geval rust en focus voor zichzelf en zijn partners.

‘Work Less, Achieve More’ Blockchain organiseren

Een enorm deel van ons werk komt neer op controle. Controllers controleren cijfers, managers controleren processen en steeds meer juristen controleren steeds meer regels. Automatisering heeft controleren gemakkelijker gemaakt. Maar automatisering zorgt er óók voor dat er steeds meer gecontroleerd wordt. En iedereen ontvangt continu e-mails, appjes etc. waar we op moeten reageren. Automatisering heeft ons ver gebracht, maar heeft er mede voor gezorgd dat complexiteit en bureaucratie toenemen en de productiviteitsgroei is afgenomen. Wanneer we organisatietechnologie echter slim inzetten kunnen we weer productiever worden.