BBV regiomiddag Zeeland 16 november 2017

03-10-2017

16 november 2017 organiseren we in het gemeentehuis van Kapelle een JE Regiomiddag voor de Zeeuwse gemeenten. Op die dag praten wij u bij over alles wat voor u relevant is ten aanzien van het BBV en de jaarstukken 2017. We gaan o.a. in op de laatste ontwikkelingen t.a.v. het BBV, de aanstaande notitie Materiële vaste activa, financiële kengetallen en het balansdossier. Meerdere sprekers nemen u hierin mee:

  • John Groote (JE Consultancy) – Introductie;
  • Ad Koijen (JE Consultancy) – Actualiteiten BBV;
  • Rein Hogendorf (gem. Kapelle) – notitie Materiële vaste activa;
  • Hilko de Boer (gem. Barneveld) – Financiële kengetallen;
  • Harold Maas (JE Consultancy) – Balansdossier.

PROGRAMMA 13:30 – 17:00

Actualiteiten BBV, wees voorbereid!

De Jaarstukken 2017 worden voor het eerst opgesteld volgens het gewijzigde BBV. Ad Koijen, managing consultant en trainer bij JE Consultancy, praat u graag bij over de laatste ontwikkelingen uit de Vraag- en Antwoordrubriek en de aandachtspunten voor het opmaken van uw Jaarstukken.

Notitie Materiële Vaste Activa, wat is de impact?

De commissie BBV herziet op dit moment de notitie ‘Materiële Vaste Activa’. Rein Hogendorf, concerncontroller van de gemeente Kapelle en lid van de Commissie BBV, neemt ons mee in deze nieuwe notitie en de impact hiervan op uw (financiële) bedrijfsvoering.

Financiële kengetallen, laat ze spreken!

Hoe laat u de financiële kengetallen in uw paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in uw begroting en jaarstukken spreken? Hilko de Boer , strategisch adviseur gemeente Barneveld en freelance trainer/adviseur bij Finolia, neemt u mee in de wijze waarop u de gebruikers van uw begroting en jaarrekening inzicht kunt geven in uw financiële kengetallen. Daarnaast komt aan bod hoe u deze kengetallen kunt inzetten voor een versterking van uw financieel beleid.

Balansdossier, heeft u de basis op orde?

Harold Maas, managing consultant bij JE Consultancy, praat u kort bij over het optimaliseren en verbeteren van (de kwaliteit van) het balansdossier voor uw accountant. Maakt u position papers? Borg uw activiteiten, overwegingen en keuzes voor het nageslacht. Maak het leven voor uzelf en uw accountant gemakkelijk!

Klik hier voor de flyer. Meld u aan voor de middag bij Rutger Corvers of bel 088-1264400.