Masterclass BBV voor beheerders Openbare Ruimte

  1. BBV

Adviesbureaus JE Consultancy en PLANTERRA organiseerden al meer dan tien succesvolle masterclasses over het BBV. Door de vernieuwing van het BBV in 2017 zou de begroting van de gemeente nóg transparanter moeten worden, zou de raad meer mogelijkheden moeten krijgen om kaders te stellen en moeten gemeenten met nieuwe, verplichte indicatoren beter onderling kunnen worden vergeleken.

Het BBV biedt daarnaast op het gebied van de openbare ruimte veel kansen om aan de slag te gaan met de vervangingsgolf, maar veel gemeenten weten deze kansen nog niet te pakken.

Doelgroep

De Masterclass BBV is bestemd voor managers en beleidsadviseurs, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de gevolgen hiervan voor het beheer van de openbare ruimte.

De masterclass heeft extra meerwaarde als u deelneemt samen met een financiële collega van uw organisatie (bijvoorbeeld een medewerker P&C of controller). Naast inhoudelijke inleidingen wisselen we in de vorm van intervisie onderlinge ervaringen uit. Inhoudelijk verdiepen we ons in de gevolgen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

Dit leert u:
• Wat het BBV is en wat u er als beheerder van moet weten.
• Wat de laatste notitie Materiële Vaste Activa voor u als beheerder van de openbare ruimte betekent.
• Welke kansen en uitdagingen er liggen op het gebied van verplicht activeren conform het BBV.
• Hoe u conform de regels van het BBV verantwoording aflegt aan de raad en wat uw rol is in de planning- en controlcyclus.
• Waarover u met “financiën” in conclaaf moet; welke eigen keuzes en invulling kunnen worden vastgelegd in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).
• Welke beleidsindicatoren u kunt hanteren om te sturen op kwaliteit.
• Hoe dat nu werkt met taakvelden. Hoe dat in uw begroting zit en wat dat betekent.

Datum, inschrijving en prijs

De masterclasses vinden plaats op 16 mei 2019 en 19 september van 13:00 – 17:00 uur in Breukelen. De prijs per deelnemer bedraagt € 395,- exclusief BTW. Aanmelden kan via onderstaande hyperlinks. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Anouk Plantinga via: info@planterra.nl / 033-432 12 12.