Workshop “Voorbereidende werkzaamheden jaarrekening”

  1. gemeentefinanciën

De laatste jaren is veel te doen over de rol van de accountant bij de controles van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Er is veel discussie over deze rol en verantwoordelijkheid, wat vaak voortkomt uit onbegrip voor elkaars taken en verantwoordelijkheden. Vaak met vertragingen en meerwerk tot gevolg. Ervaring leert dat gedurende de accountantscontrole discussies en vertragingen veelal ontstaan door de (mis)interpretatie van informatie in uw samensteldossier. Bijvoorbeeld rondom majeure projecten, de aannames bij en waardering van de grondexploitaties en voorzieningen, de afrekeningen met instellingen & particulieren in het sociaal domein en de inschatting van de Vpb-last.

Om goed beslagen ten ijs te komen organiseren wij daarom voor u een workshop voor het opmaken van de jaarrekening en het samenstellen van het onderliggend balans- of jaarrekeningdossier.

Doelgroep

Medewerkers planning & control en financieel medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Opzet en inhoud

In deze workshop wordt onder andere de volgende zaken behandeld:

  • Actualiteiten op het gebied van verslaggeving (BBV);
  • Rollen en verantwoordelijkheden accountant & organisatie;
  • Analyse en evaluatie van balansposten;
  • Opstellen van memoranda, de zogenaamde position papers;
  • Bijzondere en specifieke posten in de jaarrekening;
  • Controleren & documenteren;
  • Kwaliteitsreview op de jaarstukken en het samensteldossier.

Na afloop heeft u goed zicht op de diverse elementen van een samensteldossier en beschikt u over diverse tips en tricks voor het samensteldossier. Op deze wijze bent u goed voorbereid voor de accountantscontrole op de jaarrekening en verbetert u de interne beheersing in de totale planning & control cyclus. Een soepel controleproces met uw externe accountant is daarbij een mooie bijvangst!

Prijs

De prijs per deelnemer bedraagt € 195 (inclusief lunch, thee, koffie). Deze workshop kan ook geheel naar uw eigen wensen en doelgroep in-company uitgevoerd worden. Voor aanvullende informatie of prijsopgave kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.

 

Opleidingsdata
Prijs Aantal dagen Locatie Datum
195,- 0,5 Houten 6 december 2017

Hoofdkantoor

Wegalaan 49
2132 JD  Hoofddorp

088 – 126 44 00
info@jeconsultancy.nl

Kantoor Regio Zuid

Jan van Speykstraat 15
5262 CN Vught
088 – 126 44 00

Kantoor Regio Noordoost

Dokter Klinkertweg 1-7
8023 BR Zwolle
088 – 126 44 00