Begrotingsscan

30-03-2018

Nu de verkiezingen zijn geweest, is de tijd van de coalitieonderhandelingen aangebroken. Dat vraagt om financiële ruimte voor bijvoorbeeld nieuw beleid of andere beleidskeuzes. De vraag is hoe en waar vind je die ruimte? Veel gemeenten zijn bezig met het inventariseren van mogelijkheden. Maar wordt er ook in de juiste richting gezocht? JE Consultancy heeft een scan ontwikkeld die het antwoord op deze vraag geeft. Deze scan geeft snel en eenvoudig inzicht in het financiële beleidspotentieel van uw gemeente en waar u dit kunt vinden in uw begroting.

Hoe werkt de scan?

Onze begrotingsscan werkt niet alleen snel, maar is ook eenvoudig en vraagt nauwelijks inzet van uw organisatie. U krijgt binnen enkele dagen inzicht in de mogelijke financiële ruimte binnen uw begroting, zowel op product- als op programmaniveau. Behoudens het aanleveren van de gegevens uit uw financieel systeem is er geen nadere inzet vanuit uw gemeente noodzakelijk. De scan maakt een analyse van uw begroting. Uw begroting wordt meerjarig geanalyseerd en begrotingsposten worden op basis van een twintigtal criteria ‘gescoord’ op besparingspotentieel. Criteria zijn zodanig gekozen dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld uitputtingscijfers, omvang begrotingspost, politieke gevoeligheid en afwijking t.o.v. de gemeentelijke benchmark (IFLO).

Wat levert de scan u op?

Na uitvoering van de begrotingsscan heeft u een gefundeerd inzicht in de potentiële ruimte binnen uw begroting. Dit biedt belangrijke voordelen. Zo kan het financiële beleidspotentieel gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bestuurlijke keuzes. Daarnaast, geeft het berekend financieel potentieel, de nodige houvast aan de betrokkenen (controllers, MT, B&W en Raad) bij het beoordelen van de bijdragen van diverse afdelingen.

Twee opties

We hebben twee opties voor u:

  1. Een quickscan, uit te voeren in één dag, waarbij we tevens een vergelijking maken tussen uw gemeente en een aantal vergelijkbare gemeenten.
  2. Een diepere scan, waarbij we op een dieper liggend niveau (tot op kostensoorten) uw begroting analyseren op aanwezige ruimte voor nieuw beleid. Het doen van een dergelijke scan vergt drie dagen.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Martijn van den Berg (Telefoon: 088-12 64 400 of e-mail: info@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.