Bezuinigingsscan

26-07-2016

De crisis doet zich voelen. De financiële positie van gemeenten staat onder druk en bezuinigingen zijn onontkoombaar. De vraag is hoe en waar? Veel gemeenten zijn bezig met het inventariseren van bezuinigingsmogelijkheden. Maar wordt in de juiste richting gezocht? JE Consultancy heeft een scan ontwikkeld die het antwoord op deze vraag geeft. Deze scan geeft snel en eenvoudig inzicht in het besparingspotentieel van uw gemeente en waar u dit kunt vinden in uw begroting.

Hoe werkt de scan?

Onze begrotingsscan werkt snel een eenvoudig, en vraagt nauwelijks inzet van uw organisatie. U krijgt binnen enkele dagen inzicht in het besparingspotentieel binnen uw begroting, zowel op product- als op programmaniveau. Behoudens het aanleveren van de gegevens uit uw financieel systeem is er geen nadere inzet vanuit uw gemeente noodzakelijk. De scan maakt een analyse van uw begroting. Uw begroting wordt meerjarig geanalyseerd en begrotingsposten worden op basis van een twintigtal criteria ‘gescoord’ op besparingspotentieel. Criteria zijn zodanig gekozen dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld uitputtingscijfers, omvang begrotingspost, politieke gevoeligheid en afwijking t.o.v. de gemeentelijke benchmark (IFLO).

Wat levert de scan u op?

Na uitvoering van de Begrotingsscan heeft u een gefundeerd inzicht in het besparingspotentieel van uw begroting en waar dit zich in de begroting bevindt. Dit biedt belangrijke voordelen. Zo kan het bezuinigingspotentieel gekoppeld worden aan de bezuinigingsdoelstelling. Dit geeft richting bij het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden en voorkomt dat de ‘kaasschaaf-methode’ moet worden toegepast. Daarnaast geeft het berekend besparingspotentieel houvast aan betrokkenen (controllers, MT, B&W en Raad) bij het beoordelen van de bijdragen van diverse afdelingen. Is de omvang van de door elke afdeling aangedragen bezuinigingsvoorstellen wel in lijn met het besparingspotentieel dat die afdelingen hebben? Veel berekend besparingspotentieel versus weinig geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen roept vragen op. Dit kan reden zijn nog eens extra kritisch te kijken.

Inventariseren bezuinigingsvoorstellen

Als vervolg op de begrotingsscan bieden wij u de mogelijkheid om aan de hand van de uitkomsten van de begrotingsscan concrete bezuinigingsvoorstellen te doen. Door gesprekken met de gemeentesecretaris, het hoofd financiën, de concerncontroller en andere medewerkers krijgen we een beeld van de werkwijze en situatie in uw gemeente binnen de verschillende beleidsvelden. De resultaten van de gesprekken, de begrotingsscan en andere gegevens leiden tot een rapport. In dat rapport staan de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen. Ons rapport wordt door middel van een presentatie aan de betrokkenen nader toegelicht.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (Telefoon: 088-12 64 400 of Email: info@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.