Edwin de Wit: Data-analyse en ‘Dashboarding’

13-11-2019

Wat voor rollen/functies heb je vervuld in de afgelopen jaren?
Afgelopen jaren ben ik als financieel juridisch adviseur gemeentelijk vastgoed werkzaam geweest. In deze functie heb ik mijn bijdrage geleverd om het vastgoedbeheer weer op orde te krijgen en verder te optimaliseren. Zo hebben we op een zeker moment de energiebudgetten gecentraliseerd en hebben we met behulp van een energiemonitoringsysteem grip op de energieverbruiken en budgetten gekregen. Het leuke is dat we alleen al door het goed combineren van gegevens uit diverse systemen de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen mooi in beeld konden brengen.
Naast de werkzaamheden voor de P&C-cyclus heb ik me ook nog bezig gehouden met de parkeerexploitatie. Het ging hier bijvoorbeeld om het doorrekenen van de financiële consequenties van een tariefwijziging waarbij ik de diverse parkeerinkomsten middels visualisaties zichtbaar heb kunnen maken.

Hoe is jouw interesse voor data-analyse en ‘dashboarding’ ontstaan?
In mijn werk maak ik veel gebruik van Excel. Vaak ging het daarbij om repeterende werkzaamheden. Dat moest efficiënter, vond ik. Door ‘formats’ te maken hoefde ik meestal alleen nog maar de brongegevens binnen te halen en aangevuld met soms een aantal kleine bewerkingen, verkreeg ik hetzelfde resultaat. Dat leverde mij tijdwinst op en het hielp mij en mijn collega’s om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het actuele verloop van een reserve of voorziening en toekomstige vervangingsinvesteringen of kapitaallasten. Bijkomend voordeel is dat je in een dergelijk geval meer tijd en mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld andere scenario’s te bedenken en door te rekenen.
In Excel heb ik veel informatie niet alleen in tabellen, maar vooral ook grafisch zichtbaar gemaakt. Een goede grafiek leest, in mijn beleving, vaak makkelijker dan een tabel. Eind 2018 kwam Power BI op mijn pad en ik was hier zo enthousiast over dat ik een cursus ben gaan volgen. Dit heeft mijn interesse en enthousiasme voor ‘dashboards’ verder aangewakkerd. Met het gegeven dat overheden heel veel data in bezit hebben en er over het algemeen weinig mee doen, zie ik voor de toekomst hier een interessante rol voor mij weggelegd.

Wat zijn jouw ervaringen op dit gebied?
Bij mijn vorige werkgever was Power BI niet beschikbaar, maar met de opgedane kennis ben ik met Excel en de voorlopers van Power BI aan de slag gegaan en ben ik dashboards gaan maken. Concreet heb ik voor een vastgoedteam zichtbaar gemaakt hoe de huur- en verkoopopbrengsten zich ontwikkelen en hoe de werkvoorraad er per medewerker en per status uitziet. Met deze inzichten was het team nu in staat om de doorlooptijd van dossiers te versnellen. Dit vind ik zelf een goed voorbeeld van de meerwaarde die je met dergelijke inzichten kunt leveren. Je verkrijgt hiermee niet alleen meer verdieping, maar vooral ook een betere control. Ik vind het erg leuk om hieraan te werken.

Hoe denk je dat de control-functie zich zal ontwikkelen?
Gemeenten zijn in het bezit van grote hoeveelheden gegevens. We beseffen steeds beter dat deze gegevens een schat aan ‘informatie’ opleveren. Informatie die we kunnen gebruiken in ons dagelijks werk of dat zich goed leent als sturingsmiddel. Het is een prima hulpmiddel om objectief inzicht te verkrijgen en om bijvoorbeeld te toetsen of het beleid het gewenste effect heeft. Data-analyse zal hierbij naar mijn mening dus een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ik verwacht dat de control-functie een aanjager zal zijn in het gebruik van de aanwezige gegevens. Het inzicht helpt in eerste instantie bij het verder in control raken van een organisatie, maar zal uiteindelijk een breder effect hebben. Het vastleggen van gegevens op de juiste wijze is hierbij essentieel. Samenwerking tussen afdelingen is daarom een must, waarbij afstemming gezocht wordt welke informatie beschikbaar dient te komen en op welke wijze gegevens vastgelegd moeten worden. Alleen met betrouwbare gegevens kunnen immers de juiste conclusies getrokken worden.

Wat heeft jou ertoe gebracht voor JE te kiezen?
Ik was toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan en al een tijdje om me heen aan het kijken. JE kwam op mijn pad en de gesprekken die ik met hen heb gevoerd waren prettig. Ik wil me graag blijven ontwikkelen en mijn stap naar JE draagt hier aan bij. Wat me aanspreekt is de omvang van het bedrijf en de aandacht die het bedrijf heeft voor haar werknemers. Het voelt warm aan en dat vind ik belangrijk. Het werken voor diverse opdrachtgevers vind ik spannend en is mijn uitdaging voor verdere groei. JE zet financials in voor opdrachten bij overheden. Ik neem mijn kennis en ervaring mee en verwacht dit bij opdrachtgevers in te kunnen brengen. Daar staat tegenover dat ik ook nieuwe kennis opdoe. JE past daarmee goed bij mij.

Wat voor opdrachten zou je in de komende tijd willen doen?
Ik ben analytisch, oplossingsgericht en hou van praktisch. Ik heb een financiële achtergrond in zowel bedrijfsleven als bij de overheid. Ik heb een bedrijfsmatige insteek met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
Met mijn financiële kennis en ervaring lever ik graag een bijdrage bij het optimaliseren en in control brengen van een team of afdeling. Het inzichtelijk maken en visualiseren van beschikbare gegevens met behulp van o.a. data-analyse kan hierbij helpen en geeft me energie. Het helpen bij de inrichting van systemen en processen, zodat de juiste en betrouwbare gegevens verkregen kunnen worden, en het analyseren van de gegevens, meedenken in oplossing en opstellen van (management-) rapportages zijn zaken waarin ik goed tot mijn recht kom.