Gemeenten enthousiast over scrum

13-04-2017

Ambtelijke organisaties zijn inhoudelijk tot veel in staat, maar het bewaken van doorlooptijden blijft een aandachtspunt. De SCRUM methode – die door JE Consultancy voor de publieke sector is geïntroduceerd – legt de focus op zowel de inhoud als het proces. Multidisciplinaire teams werken in ultrakorte perioden (sprints) aan de oplevering van een product. Het resultaat is niet alleen een korte doorlooptijd, maar ook betere samenwerking en een product met meer kwaliteit en relevantie.

Scrum komt oorspronkelijk uit de softwareontwikkeling. JE Consultancy introduceerde scrum enkele jaren geleden in de P&C processen van gemeenten. En die zijn enthousiast.

Scrum bij gemeenten

JE Consultancy heeft de afgelopen jaren al diverse gemeenten geholpen bij de introductie van scrum in hun organisatie. Zo is met behulp van scrum versnelling en verbetering gerealiseerd in begrotingsprocessen, jaarrekeningprocessen of de realisatie van specifieke projecten. In 2013 verscheen een artikel in het magazine B&G waarin enkele gemeenten zoals Rotterdam, Leiden, Haarlem, Wageningen en Amsterdam aan het woord komen over de voordelen die zij ervaren hebben met de scrummethodiek.

Sinds die tijd hebben meer en meer gemeenten de voordelen van scrum mogen ervaren. Recent nog heeft JE Consultancy diverse gemeenten begeleid bij het ‘scrummend’ tot stand brengen van de begroting, jaarrekening of andere producten. Voorbeelden hiervan zijn de gemeente Emmen, Leiden, Almelo, Haarlem, Rotterdam, Naeberkracht, Hoogeveen en Waterschap Zuiderzeeland.

Scrumtraining ‘on the job’

Scrum is een eenvoudig en snel te implementeren methode waarmee P&C-producten, verandertrajecten of beleidsprocessen sneller, efficiënter en met meer kwaliteit worden gerealiseerd. Je leert door te doen. En dat geldt zeker voor scrum. Juist door haar ‘eenvoud’ is scrum bij uitstek geschikt om ‘on the job’ te introduceren. De voordelen van scrum moet je namelijk ervaren.

Onze trainingen hebben dan ook een zeer praktische insteek. Om de eenvoud en voordelen van scrum goed en direct te ‘ervaren’, worden de deelnemers bij in-house trainingen vaak ‘on the job’ getraind. Een scrumtrainer van JE Consultancy verzorgt de training en laat deelnemers e.e.a. direct toepassen tijdens een concreet project (bijvoorbeeld de totstandkoming van een P&C product). Tijdens dergeljike trajecten verzorgen deelnemers de rol van scrum master, waarbij ze gecoacht worden door de scrumtrainer. Tijdens dit traject wordt er direct gecoacht en verschuift de verantwoordelijkheid naar de intern op te leiden Scrum Master. Zo blijft het niet bij theorie, maar wordt e.e.a direct toegepast in de praktijk. Een mooie en succesvolle combi van ‘training on the job’ en gelijktijdige optimalisatie van P&C-proces en -product.

Dergelijke combi’s van training on the job en optimalisaties verzorgden wij de afgelopen jaren voor vele gemeenten. Enkele voorbeelden zijn o.a. Hoogeveen (jaarrekening en voorjaarsnota), deelgemeente Rotterdam (bezuinigingstraject), Stadstoezicht Amsterdam (ontwikkelopgave), Rotterdam (begroting), Tynaarlo (jaarrekening), de Wolden (bestuursrapportage), Haarlem (hardclose), Woensdrecht (jaarrekening), Waterschap Zuiderzeeland (jaarrekening), Zwolle (Sisa), Noaberkracht (voorjaarsnota), Heerenveen (jaarplan), Almelo (bestuursrapportage) en Assen (realisatie begroting)

Scrumtraining

Kennis maken met scrum is eenvoudig. Wij verzorgen graag een in-house introductietraining of kijken samen met u hoe een ‘on the job’ training voor Scrum Master in Practise verzorgd kan worden. Daarnaast verzorgen wij regelmatig open inschrijvingen. Wij verzorgen drie scrumtrainingen (Introductie in Scrum,Scrum Master in Practise en de training Product Owner). Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.