Prognosemodel P-Lasten

10-09-2019

JE Consultancy heeft m.b.v. Power BI een prognosemodel voor de P-lasten ontwikkeld (zie hieronder) waarmee u met minimale inspanning maximaal inzicht krijgt. Het prognosemodel geeft  inzicht in zaken als de ontwikkeling van de inhuur- en salarislasten (communicerend vat), de formatie- en bezetting e.d.. U krijgt niet alleen inzicht in de verwachte over- of onderschrijding per ultimo december, maar ook in de ontwikkeling van de vacatureruimte, of door welke instroom de ‘vrije ruimte’ gedaald is. Dit alles op organisatieniveau, per directie, per afdeling of team.

Onderstaand een voorbeeld van een door ons gemaakt prognosemodel. Klik op de visuals en merk dat deze interactief zijn. Scrol door de pagina’s om te zien welke inzichten er zoal mogelijk zijn.

 

De mogelijkheden zijn legio en zoals gezegd is de inspanning minimaal. De kracht van Power BI is dat maandelijkse updates automatisch gaan, dat rapportages digitaal beschikbaar zijn en dagelijks te benaderen voor financials of management. De toegankelijkheid en kwaliteit van uw managementinformatie neemt hierdoor enorm toe, terwijl de inspanning om deze te genereren min of meer nihil is.

Meer weten?

JE Consultancy helpt u graag bij het realiseren van grip op uw personeelslasten. Door onze kennis en ervaring met zowel Power BI als de financiële processen, zijn wij in staat om in korte tijd een prognosemodel voor uw organisatie te bouwen. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden, de aanpak en het resultaat.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of mail naar sales@jeconsultancy.nl om de mogelijkheden te bespreken.