Quick Scan ‘Vastgoed in control’

08-09-2016

 

Quick Scan Vastgoed in Control

Professionalisering van de exploitatie begint bij optimalisering van de bedrijfsvoering rondom vastgoed. Hierdoor ontstaat meer inzicht, komen gemeenten meer ‘in control’ op de exploitatie van hun vastgoed en kan men gerichter sturen op bijvoorbeeld kostenbesparing.

Onze quick scan ‘Vastgoed in Control’ kan hierbij een eerste belangrijke stap zijn. Deze quick scan geeft snel en gericht inzicht in de bedrijfsvoering rondom vastgoed, waar de verbetermogelijkheden liggen en wat bijvoorbeeld het besparingspotentieel is. Elementen die aan bod komen zijn o.a. kostprijsdekkendheid vastgoed, inzicht in kosten/opbrengsten per object, inrichting administratie, kwaliteit managementinformatie, inrichting processen/ taken en verantwoordelijkheden, wijze van sturing op vastgoeddoelen e.d..

Contact

Voor meer informatie over de quick scan en wat dit voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (Telefoon: 088-12 64 400 of Email: info@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.