Scrum methode maakt furore binnen gemeenten

26-07-2016

Ambtelijke organisaties zijn inhoudelijk tot veel in staat, maar het bewaken van processen is niet hun sterkste punt. De SCRUM methode – die door JE Consultancy voor de publieke sector is geïntroduceerd – legt de focus op inhoud én proces. Multidisciplinaire teams werken in ultrakorte perioden (sprints) aan de oplevering van een product. Het resultaat is niet alleen een korte doorlooptijd, maar ook betere samenwerking en een beter product tegen lagere kosten.

In het magazine B&G van september/oktober 2013 komen enkele gemeenten, zoals Rotterdam, Leiden, Haarlem, Wageningen en Amsterdam aan het woord over de voordelen die zij ervaren hebben met de SCRUM methodiek bij de totstandkoming van onder meer het doorvoeren van bezuinigingen in het sociaal domein en de totstandkoming van bijvoorbeeld jaarrekening en de begroting. Ook zijn er steeds meer gemeenten die sprintend beleid maken. Lees in onderstaand artikel over hun ervaringen

Artikel BNG Scrummethode maakt furore bij gemeenten sept 2013.