Ziet u de verschillen?

21-02-2018

 

Zo op het eerste gezicht zijn er weinig verschillen. Het gaat in beide gevallen om een parkeerplaats van een fictieve gemeente, waarbij de eerste géén en de tweede wél een slagboom heeft. Dit lijkt een klein verschil, maar maakt in financieel opzicht een wereld van verschil. Voor de fiscus zullen de parkeeropbrengsten in het eerste geval namelijk vallen onder het regime van de parkeerbelastingen. In het tweede geval is het de gemeente die optreedt als ondernemer. In dat geval zit er BTW op de parkeertarieven die uiteraard ook moet worden afgedragen. Hierdoor houdt de gemeente van de eerste parkeerplaats bij gelijke tarieven beduidend meer over dan de gemeente van de tweede parkeerplaats.

In de praktijk blijkt dat er nog vaak onvoldoende wordt nagedacht over het fiscale aspect in gemeentelijke projecten. Toch loont het om dit wel te doen. Met een BTW tarief van 21%, kan dit verschil bij een gemiddeld gemeentelijk project al snel in de tonnen lopen. Geld dat de gemeente ook voor andere zaken kan inzetten.

Veel gemeenten bieden binnenkort hun jaarrekening aan. Een vraag die in dat kader opkomt is in hoeverre in het afgelopen boekjaar voldoende aandacht is besteed om projecten fiscaal optimaal in te richten en in hoeverre de fiscale aspecten en consequenties in de jaarrekening zijn meegenomen. Het is niet denkbeeldig dat het financiële resultaat hoger zou zijn geweest indien er meer aandacht aan fiscaliteit was besteed. Over het algemeen loont het wanneer de organisatie zich bewust is van deze fiscale dimensie.

Dat fiscale bewustzijn beperkt zich niet tot het besef dat er een convenant is gesloten met de fiscus. Nee, het is de manier waarop fiscaliteit binnen de gemeente wordt toegepast en is geborgd. Dat is niet slechts het domein van financiële medewerkers of fiscalisten. Integendeel zouden wij willen zeggen. Voor een effectief fiscaal beleid is het juist belangrijk dat beleidsambtenaren in “de lijn” een fiscaal signaleringsniveau ontwikkelen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat fiscale mogelijkheden beter worden benut en risico’s verder worden beperkt. Zaken die de financiële armslag van de gemeente zeker ten goede zullen komen.

Wordt vervolgd, binnenkort volgt er meer!