Voor welke uitdagingen komt u straks te staan?

09-09-2020

Nu de zomer bijna voorbij is en iedereen weer is teruggekomen van vakantie, gaan we ons weer richten op de activiteiten voor het komende seizoen. Onze opdrachtgevers worden momenteel uitgedaagd om na te denken over diverse vraagstukken: de financiële gevolgen van corona, stijgende kosten in het sociaal domein, mogelijkheden tot verdergaande efficiëntie en diverse rechtmatigheidsvraagstukken. Over dergelijke zaken zullen we ook in de komende tijd artikelen publiceren, zoals bijvoorbeeld over een coronamonitor die we onlangs hebben ontwikkeld. Wij hopen u daarmee ook in de tweede helft van dit jaar wederom bij te staan met inventieve oplossingen.

Door een aantal interne wisselingen is ook de bezetting van ons accountteam gewijzigd. Het accountteam bestaat nu uit Pim Standaert, Tijmen Klaasman en Henk Aalders.

v.l.n.r. Pim Standaert, Tijmen Klaasman en Henk Aalders

Zij hebben hun werkgebied nu als volgt verdeeld:

  • Pim Standaert is accountmanager voor Noord-Holland, Utrecht, het noordelijke deel van Zuid-Holland en Limburg;
  • Tijmen Klaasman bedient Noordoost Nederland (Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland) en neemt ook Zeeland voor zijn rekening;
  • Henk Aalders bedient nu Noord-Brabant en het zuidelijke deel van Zuid-Holland.

In de afgelopen maanden stonden veel van onze activiteiten in het teken van Corona. Veel van de gesprekken die we normaliter met onze opdrachtgevers voeren, konden nu alleen gedaan worden door gebruik te maken van een videoapplicatie. Dat voelt toch anders. Soms was er gelukkig ook gelegenheid om een dergelijk gesprek in de buitenlucht te voeren. Dit waren de zogenaamde wandelgesprekken. Onze ervaring is dat zulke gesprekken onbewust tot meer interactie leiden en daarom vaak ook tot meer creativiteit. Creativiteit die soms nieuwe en onverwachte inzichten brengt. Wanneer dat maar even kan, zullen we dat er in proberen te houden.

Pim, Tijmen en Henk gaan graag met u in gesprek om te kijken waarmee wij u kunnen bijstaan. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of mail naar sales@jeconsultancy.nl voor meer informatie.