Waarom koos Rik van den Dam opnieuw voor JE?

28-08-2019

Na een uitstapje van bijna 5 jaar is onze ex-collega Rik van den Dam opnieuw bij JE in dienst getreden. Ook na zijn vertrek hebben we de goede band met hem behouden. Daarom is het extra leuk dat hij nu is teruggekeerd naar de plek waar hij ooit zijn carrière is begonnen. We hebben hem een aantal vragen voorgelegd:

 Wat voor rollen heb je vervuld in de afgelopen jaren?

In de afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met vraagstukken binnen het sociaal domein in het algemeen en de Participatiewet in het bijzonder. Daarbij heb ik vooral gewerkt op de scheidslijn tussen beleid en uitvoering enerzijds en financiën anderzijds. Het laatste anderhalf jaar was ik als business controller o.a. verantwoordelijk voor de totstandkoming van de organisatiebrede P&C producten. Daarnaast heb ik me veel bezig gehouden met het vertalen van beleidsvoornemens in een financieel solide businesscase.

 Heb je inmiddels bepaalde specialismen ontwikkeld?

Zeker in het laatste anderhalf jaar ben ik volop bezig geweest met het betrekken van niet-financiële medewerkers bij financiële producten. Ik word vaak omschreven als een mensgerichte controller wat betekent dat ik naast een stevige financiële basis goed in staat ben om mensen te betrekken en daarmee draagvlak en eigenaarschap te creëren.

Daarnaast heb ik erg veel kennis van de Participatiewet (Werk en Inkomen) en heb ik als controller meegewerkt aan het opzetten van een BV voor de uitvoering van de Participatiewet.

 Wat heeft jou ertoe gebracht onlangs opnieuw voor JE te kiezen?

JE is een organisatie waar je de ruimte krijgt om je te onderscheiden en waar je kan steunen op de brede expertise die aanwezig is bij de verschillende collega´s. Daarnaast heb ik JE in mijn eerdere periode leren kennen als een organisatie met een fijne sfeer waar het vooral ook heel gezellig is op de vele activiteiten die worden georganiseerd buiten het werk om. Voor mij is dat heel belangrijk omdat je in dit vak, vaak niet direct met je collega’s samenwerkt. Door hierin te investeren voel ik me echt onderdeel van het bedrijf.

 Hoe onderscheidt JE zich naar jouw mening van andere vergelijkbare bureaus?

Voor mij maakt de duidelijke focus van JE dat ze voorop lopen qua kennis en ontwikkeling. JE kent in mijn ogen als geen ander de toch wel specifieke markt van overheidsfinanciën en is daardoor in staat echt een kwaliteitsimpuls te leveren. JE gaat verder dan detacheren alleen, maar brengt daarnaast een duidelijke visie en structurele verbetering aan.

 Wat verwacht je in de toekomst van overheidsfinanciën?

Ik weet nog goed dat we het vijf jaar geleden veel over de controller 2.0 hadden. Volgens mij zijn we snel toe aan de controller 3.0 door de technische mogelijkheden zijn gegevens sneller, nauwkeuriger en eenvoudiger beschikbaar. In ons vak wordt het steeds belangrijker om van deze gegevens naar informatie te gaan. Ik denk dat het steeds meer gaat over interpretatie en advisering: Wat betekenen de cijfers? Welke mogelijkheden zijn er? Enzovoort.

 Wat voor opdrachten zou je in de komende tijd willen doen?

Mijn hart gaat sneller kloppen van opdrachten binnen het sociaal domein. De oplopende tekorten in combinatie met zorgen voor kwetsbare doelgroepen maken dit werkveld voor mij erg interessant. Juist door mijn ervaring met de koppeling tussen beleid, uitvoering en financiën ben ik van toegevoegde waarde in deze complexe vraagstukken.