Een specifieke markt
vraagt om

een specifieke
dienstverlener.

John Groote en Eric Mulder

Wij zijn JE

JE Consultancy ondersteunt haar klanten op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van public controlling, overheidsfinanciën en bedrijfsvoering. Onze dienstverlening kent vier speerpunten: Consultancy, Interim Management, Opleidingen en Werving & Selectie. Wij richten ons met deze diensten op de non-profit en dan met name de decentrale overheid (gemeenten, provincies, waterschappen).

De meer dan 60 professionals die bij JE werken hebben allen kennis van en ervaring met de (financiële) bedrijfsvoering binnen de decentrale overheid. Of het nu gaat om consultancy, interim management, opleidingen of werving en selectie, wij spreken uw taal, kennen de problematiek en weten uit eigen ervaring wat nodig is. Voor deze specifieke focus is bewust gekozen. Het omgaan met publieke middelen en de politieke context maakt van public controlling een vak apart. Wij weten als geen ander in deze dynamiek te opereren. Op het vakgebied van public controlling, overheidsfinanciën en bedrijfsvoering zijn wij dan ook een specialist bij uitstek. Onze professionals hebben de ervaring en de slagvaardigheid om veranderingen om te zetten in verbeteringen. Resultaatgericht en een “hands-on mentaliteit” staan dan ook centraal in onze aanpak. Met andere woorden: JE maakt het verschil.

Wij vinden het belangrijk een gesprekspartner te zijn die daadwerkelijk toegevoegde waarde levert, met kennis van zaken en meedenkend over vraagstukken waarmee uw organisatie te maken heeft. Ontwikkelingen, trends en vernieuwingen op het vakgebied worden door ons dan ook nauwlettend gevolgd, eigen gemaakt en omgezet naar gerichte oplossingen voor onze klanten. Wij delen dit graag. Niet alleen door het uitvoeren van projecten, maar ook door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten waarin we kennis delen en samen met u specifieke vraagstukken en ontwikkelingen bespreken.