Digitalisering & vereenvoudiging

Digitalisering & vereenvoudiging

Meer met minder. Hoe doe je dat? Hoe bereik je een kwaliteitsverbetering in de financiële functie, terwijl je tegelijkertijd moet krimpen qua formatie? Wij zien twee belangrijke aangrijpingspunten: focus enerzijds op vereenvoudiging, standaardisatie en digitalisering van de financieel administratieve en P&C processen en tegelijkertijd een ander type ondersteuning van het management; meer gericht op ‘selfservice’ door het management.

Door de administratieve en P&C processen te vereenvoudigen, te standaardiseren en te digitaliseren, verlopen de processen soepeler, zal minder ‘maakcapaciteit’ nodig zijn en kan kostenbesparing worden gerealiseerd. Daarnaast zal digitalisering tot een andere en betere ondersteuning van het management leiden. Mits uiteraard goed geïmplementeerd en ingebed. JE ondersteunt u bij het implementeren en inbedden van deze veranderingen in uw organisatie.